Kurumsal  


  MASKİ Hakkında

  Başkan Ahmet ÇAKIR

  Genel Müdürümüz

  Teşkilat Şeması

  Kurumsal Politikamız

  Mevzuat ve Yönetmelikler

 
 
 

  MASKİ Hakkında

    


 Hizmet Verilen Nüfus :  769.544
 Toplam Hizmet Alanı :  12.312 km2
 Abone Sayısı :  250.800
 Su Şebeke Uzunluğu :  
 Su Depolarının Sayısı :  
 Kanal Şebeke Uzunluğu :  
 Su Depolarının Hacmi :  


  Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ)  Genel Müdürlüğü,   Bakanlar Kurulu’nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararının, 31.03.2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile kurulmuştur. MASKİ, Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapan, farklı bir tüzel kişiliğe sahip, bağımsız bütçeli bir kuruluştur. MASKİ Genel Müdürlüğü, 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Müdür, Genel Koordinatör, 2 Genel Müdür Yardımcısı,  1. Hukuk Müşaviri, 13 Daire Başkanı ve 35 Şube Müdürü, olmak üzere toplam 693 personel ile çalışmalarını yürütmektedir.
 
    Görevleri:
  1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması
  2. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması
  3. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini önlemek
  4. Yukarıda sayılan görevleri yaparken gerekli görülmesi halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

 

 

Tasarım ve Kodlama:
Maski Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - 2014 ©