Malatya ve Su  


  Malatya Su

  Kaptaj

  Tatlı Su Kaynakları

  Atık Su Arıtma Tesisi

  Laboratuvar

 
 
 

  Atık Su Arıtma Tesisi

    Malatya Atıksu Arıtma Tesisi, Malatya Merkez ilçeleri Battalgazi ve Yeşilyurt'un yerleşim birimlerinin evsel atıksularının çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde bertaraf edilmesi amacı ile 183.923 m²’lik bir alanda kurulmuş, yaklaşık olarak 720.000 eşdeğer nüfusa hitap edecek şekilde, ortalama proje debisi 2010 yılı için 135.00 m³/gün ,2020 yılı için 180.000 m³/gün  ve 2030 yılı için 220.000 m³/gün  evsel atıksuyun arıtılmasına hizmet edecek kapasitede üç aşamalı projelendirilmiştir. Tesis Bamag-Sistem Yapı-Gap İnşaat konsorsiyumu tarafından 2004’de tamamlanarak işletmeye alınmıştır. 

 

MALATYA  ATIKSU  ARITMA  TESİSİ

SÖZLEŞME  TARİHİ

    29 AĞUSTOS 2002

YÜRÜRLÜK  TARİHİ

    05 EKİM  2002

İŞE BAŞLAMA  TARİHİ

    15 EKİM 2002

SÖZLEŞME  SÜRESİ

    24+3+12 = 39 AY

SÖZLEŞME  BEDELİ

    25,815,507 EURO

 

KAPASİTE VE KİRLİLİK YÜKLERİ

Parametre

Birim

  2010(1.Kademe)

2020 (2.Kademe)

2030(3.Kademe)

PİK KURU HAVA DEBİSİ

m³/gün

201.600

268.800

336.000

PİK YAĞIŞLI HAVA DEBİSİ

m³/gün

432.000

576.000

720.000

AKM YÜKÜ

kg/gün

37.800

67.200

84.000

KOİ YÜKÜ

kg/gün

64.800

115.200

114.000

BOİ5 YÜKÜ

kg/gün

32.400

57.600

72.000

TOPLAM N YÜKÜ

kg/gün

5.940

10.560

13.200

TOPLAM P YÜKÜ

kg/gün

972

1.728

2.160

 

MALATYA  ATIKSU ARITMA TESİSİ PROSES ÖZELLİKLERİ

Tesiste yer alan üniteler:

- Kaba Izgaralar
- Giriş Pompa İstasyonu
- İnce Izgaralar
- Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucular
- Selektör Havuz
- Anaerobik Havuz 

- Havalandırma Havuzları -Blower Ünitesi
- Son Çökeltme Havuzları

- Geri Devir Çamur pompa istasyonu
- Mekanik Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Üniteleri
- Atıksu Dağıtma, Toplama ve Deşarj Yapıları
- Çamur Toplama Yapıları
- Köpük Toplama Yapıları
- Trafo ve Jenaratör Binası
- İşletme Binası
- Garaj ve Atölye Binası
- Bekçi Kulübesi


1.Tesise giriş

Atıksu tesise Batı ana kollektörü 2400 mm çaplı ve Doğu ana kollektörü 1000 mm çaplı iki ayrı hattan alınır. Arıtma Tesisi karbon ile birlikte azot ve fosfor giderimini de içeren ve stabil çamur üreten uzun havalandırmalı aktif çamur prosesidir.Giriş yapısına gelen atıksu, ön arıtma ünitelerinde fiziksel olarak arıtıldıktan sonra selektör havuzuna gider ve biyolojik arıtım süreci başlar.


2. Ön
Arıtma
 : Tesis girişinde 3 cm aralıklı Kaba ızgara otomatik ve manuel mekanik temizleme prensibine göre çalışmaktadır. Atıksuyun tesis boyunca cazibeli akışına olanak vermek için atıksu 12,35 m giriş pompaları yardımıyla terfi ettirilir. Pompa istasyonunda performans optimizasyonu için, 4’ü sabit hızlı (Kapasitesi 3000 m³/saat) ve 2’si frekans kontrollü (Kapasitesi 6000 m³/saat) olan altı adet dalgıç pompa bulunmaktadır. Terfi ettirilen atıksu 1 cm aralıklı ince ızgaradan geçirilerek kaba ızgarada tutulamayan  tesis ekipmanlarına zarar verecek maddeler uzaklaştırılır. İnce ızgaradan çıkan atıksu paralel olarak işleyen 4 adet havalandırmalı kum ve yağ tutucuya geçer. İnorganik madde olan kumlar havuz dibine hava yardımıyla çökertilerek, yüzer maddelerde havuz yüzeyinde biriktirilerek atıksudan ayrılır. Kum ve yağ tutucuların havalandırılması için, 2 asıl 1 yedek ( Kapasite 1200 Nm³/gün Motor gücü 30 kW)  rotary pistonlu hava blowerları bulunmaktadır.


3. Selektör Havuzu :
Kum Tutuculardan çıkan atıksu debi dağıtım yapısından savaklanarak 16.5m x 5.0m x 6.5m boyutlarındaki selektör havuzuna gelmektedir. Buraya ayrıca geri devir çamur pompa istasyonundan terfi edilen geri devir çamuru da deşarj edilmektedir. Selektör havuzunda birleşen ham atıksu ve geri devir çamuru biyolojik arıtma için anaerobik havuza cazibe ile geçiş yapar.

 
4.Anaerobik Bio- Fosfor Havuzu :
 Bu ünitede, selektör havuzundan alınan atıksuda fosforun biyolojik olarak giderimi ve 6 adet havalandırma havuzuna dengeli dağıtımı sağlanmaktadır. Anaerobik havuzda çamur çökelmesini önlemek için dalgıç mikserler kullanılmıştır. Havuz 184.65 m x 16.0m x 6.3m boyutlarındadır.


5.Havalandırma Havuzları :
6 adet aerobik (havalandırma) havuzu bulunmaktadır. Havuzun girişinde %25'i denitrifikasyonun sağlandığı ve geriye kalan % 75'i havalandırma difüzörleri ile donatılarak nitrifikasyonun gerçekleştiği kısımdır. Her bir havalandırma havuzu için bir adet içsel resirkülasyon pompası bulunmaktadır. Tesis çıkışında gerekli nitrat değerini elde edebilmek için, aktif çamur havalandırma (nitrifikasyon) havuzunun çıkış bölgesinden,  girişteki (denitrifikasyon) alana atıksu döndürülmektedir.

Oksijen temini için 3 asıl 1 yedek olmak üzere (Kapasitesi 14.000Nm³/saat,Motor gücü 450 kW) blowerlar mevcuttur. Havalandırılmış alanlarda her bir havuz için ince kabarcıklı havalandırma 884 adet hava difüzörleri ile sağlanmaktadır. Oksijen girişi, oksijen ölçüm cihazları ve hava kontrol valfleri ile otomatik olarak ayarlanmaktadır.

 

6.Son Çökeltme Havuzları : Havalandırma Havuzları çıkışında atıksu ana dağıtım yapısında toplanarak Son Çökeltme Havuzları’na iletilmektedir. Dairesel tipli 55 m çapında 7.40 m derinliğinde 6 adet havuz mevcuttur. Son Çökeltme Havuzlarında oluşan aktif çamur geri devir çamur pompa istasyonunda toplanarak %75-80’i selektör havuzuna döndürülmektedir. Havuzların yüzeyindeki muhtemel köpük oluşumu, sıyırıcının köpük alma kolları ile alınır ve toplama haznelerine süpürülür. Son çökeltme havuzlarında savaklanan çıkış suyu Boran Deresi'ne deşarj edilmektedir.

 

7.Çamur Pompa İstasyonu : Son çökeltme havuzlarının tabanındaki aktif çamur, cazibe ile geri devir pompa istasyonuna akar ve selektör havuzuna 2 adet çamur pompası (Kapasite 4500 m³/gün,Motor gücü 125 kW)  ile aktarılır.Geri devir çamur pompa istasyonu, selektör havuzunın yakınına inşa edilmiştir, böylece geri devir çamuru deşarj için boru hattı kullanılmamıştır. Fazla çamur belt pres ünitesine 2 asıl 1 yedek pompa (Kapasite 80 m³/saat, Motor gücü 11 kW) ile aktarılır.

 

8. Mekanik Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Üniteleri

Mekanik çamur yoğunlaştırma için, paralel olarak çalışan üç adet ekipman bir tanesi yedek bulunmaktadır. Her birinde temel olarak, bir çamur besleme pompası (geri devir pompa istasyonundaki dalgıç pompa), bir adet belt yoğunlaştırıcı, bir adet statik mikser (çamur / polielektrolit), bir adet polielektrolit dozlama pompası ve bir adet dahili statik mikser (polielektrolit / seyreltme suyu) bulunmaktadır.

Geri devir çamur pompa istasyonundan gelen fazla çamur belt preslere basılır. Belt preslere basılmadan hemen önce susuzlaştırmaya yardımcı eleman olarak katyonik polimer dozlanır ve çamur %18-22 katı madde muhtevasında çamur depolama sahasında depolanır.

Çamur bertarafı ve deşarjı için, çamur konveyörleri ile birlikte bir adet çamur/kireç mikseri, bir adet kireç depolama silosu ve bir adet kireç oranlama vidası içeren paralel bir sistem kullanılmaktadır.

Kireç, tankerler içinde toz haline getirilmiş sönmemiş kireç olarak sevk edilir ve pnömatik olarak tankerlerden kireç silosuna taşınır. Boşaltma esnasındaki egzoz havası, silonun üstüne yerleştirilen bir silo filtresi ile filtrelenir. Filtre temizliği, elektrikle çalışan bir vibratör vasıtasıyla otomatik olarak yapılır. Kireç, bir kireç oranlama vidası ile çamur/kireç mikserine deşarj edilir. Çamur ıslahı, sürekli olarak yapılır ve çamur susuzlaştırma ile birlikte otomatik olarak kontrol edilmektedir.

ÇIKIŞ SUYU STANDARTLARI

Arıtma tesislerinden çıkacak  arıtılmış su, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Avrupa Birliği Standartlarına da uygun olan  aşağıdaki  minumum konsantrasyonlara ve maksimum giderim verimine uygun olacaktır.

 

Parametre

Konsantrasyon (mg/lt)

Min.Giderim Verimi  (%)

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı ( BOİ5 )

25*

70-90

Kimyasal oksijen ihtiyacı ( KOİ )

125*

75

Toplam askıda katı madde

35*

90

Toplam azot ( N olarak )

10*

 

Toplam fosfor (P olarak )

3

 

  
Avrupa Topluluğu Konseyinin 21.05.1991 tarih ve 91/271/EEC sayılı direktifi

 

Tasarım ve Kodlama:
Maski Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - 2014 ©