Malatya ve Su  


  Malatya Su

  Kaptaj

  Tatlı Su Kaynakları

  Atık Su Arıtma Tesisi

  Laboratuvar

 
 
 

  Laboratuvar

    

 

Laboratuvarımız MASKİ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermektedir. Laboratuvarımız 2006 yılında AB.(DOKAP) Projesi kapsamında yenilenmiş ve teknolojiye uygun cihazlarla donatılmıştır. Laboratuvarımız bir şube müdürü, bir laboratuvar sorumlusu, iki biyolog, bir ziraat teknikeri, iki kimya mühendisi, bir çevre mühendisi ve iki numune alma personelinden oluşmaktadır.

Laboratuvarımızda bulunan cihaz ve alet alt yapısı; ICP-OES, AAS, Gas Kromotografisi, Spektrofotometreler, alev fotometresi, pH metreler, saf su cihazları, ultra saf su cihazı, otoklavlar, etüvler, inkübatörler, manyetik karıştırıcılı ısıtıcılar, çeker ocaklar, kül fırını, Kalsimetre Azot Protein Cihazı, Basınçlı kaplar ünitesi, Mikrodalga Fırını, Bitki kıyma makinesi, hidrometreler, mikroskoplar, vortex, santrifüj, su banyosu, çözünmüş oksijen ölçer, türbidimetre, hassas teraziler, iletkenlik ölçerler, ısıtıcılar, buzdolapları, dispenserler, otomatik büretler, otomatik pipetler, manifold sistem, klor fotometre cihazları mevcuttur.


 Su-Kimya Laboratuvarı 
Laboratuvarımızda içme suyu kimyasal analizi, İçme suyu fiziksel analizi,  içme suyu mikrobiyolojik analizi, Sulama suyu analizi, Beton karışım suyu analizi ile su ürünleri yetiştiriciliği için su analizleri yapılmaktadır.

Sulama suyu analizlerinde; Kalsiyum, Magnezyum, pH, iletkenlik, karbonat, bikarbonat, sertlik gibi parametrelere bakılarak suyun sınıfı tespit edilmektedir. İçme suyu analizlerinde ise, sulama suyu parametrelerine ek olarak renk, koku, tat, bulanıklık, amonyum, nitrit, nitrat, sülfat, klorür, bor ve organik madde parametrelerine bakılmaktadır.

İçme suyunda günlük olarak merkez ve ilçelere bağlı köy, mahalle, okul ve sitelerden şikayet, talep veya kontrol amaçlı alınan numuneler laboratuvarımızda analiz edilmektedir. Su temin edilen ana dağıtım depoları ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol edilmekte ve yapılan analizlerle suyun sağlık bakanlığının “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” standartlarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Ortalama günlük 10 adet noktadan alınan su numunelerinin analizi yapılmakta elde edilen sonuçlar doğrultusunda ilgililere yetkililere bilgi verilmektedir.

Ayrıca, vatandaşın talebi doğrultusunda ücret karşılığı olmak üzere açılan sondajlardan ruhsat alma amaçlı gelen numunelerin analizi yapılarak sonuç DSİ’ ye bildirilmek üzere vatandaşa verilmektedir. Yine vatandaştan gelen talep üzerine içme suyu, beton karışım suyu ve su ürünleri yetiştiriciliği içinde ücret karşılığı su analizleri yapılmaktadır.

  Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
İçme sularının kimyasal analizlerinin yanı sıra içilebilirliği açısından mikrobiyolojik kalitesi de izlenmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarında E.coli ve Koliform grubu bakterilerin tayini yapılmaktadır. Şehre verilen tüm su kaynakları ile şebeke sularından belirli periyotlarda numune alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılmakta “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” standardına göre değerlendirilmektedir.


  Tarım Laboratuvarı 
Tarım laboratuvarında; Toprak fiziksel analizi, toprak verimlilik analizi, toprakta makro ve mikro element analizleri ile yaprakta makro ve mikro element analizleri yapılabilmektedir. Tarım laboratuvarımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarından yetkili olup, 2014 yılında LABBİS Sistemine üye olarak laboratuvar yetkisi yenilenmiştir. Laboratuvarımızda yapılan toprak analizleri ile çiftçilerimizin ÇKS desteklemelerine yardımcı olunmaktadır.

  Su Kalite Kontrol 
Su Laboratuvarı çalışmalarımızda “ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” teki kriterler ölçü alınmaktadır. Malatya merkez ilçeleri ile diğer ilçe ve mahalleleri (Köy)’ndeki su depo ve şebekeleri sürekli kontrol ve denetimimiz altındadır. Su kaynağımız kaptajda otomatik gaz klorlama sisteminin yanı sıra, merkez ilçeler de mevcut yedi büyük su deposun da klor takibi yapılmaktadır. Yönetmeliğin kriter olarak bildirdiği uç noktada aktif klor miktarı en fazla 0,5 mg/l’yi geçmeyecek şekilde ayarlanmaktadır. Ayrıca diğer ilçe ve mahallelerinde mevcut su depolarının klorlanması ve su kalitesi etkileyecek her türlü faktör birim müdürlüğümüz tarafından denetlenmektedir. Şehrimizin su ihtiyacını karşılayan tesislerimizden düzenli olarak numuneler alınarak kimyasal, fiziksel ve bakteriyolojik analizler yapılarak incelenmektedir

Halkımızdan gelen istek ve şikayetler doğrultusunda yerinde incelemeler yaparak ve gerektiğinde evlerden numune alarak laboratuvarımızda incelenmekte ve sonuçlar numune alınan eve veya vatandaşa rapor olarak sunulmaktadır.     

Şebeke suyunun toplu olarak tüketildiği okul, hastane, site, lokanta, fırın, pastane, cami, lokal, kahvehane, işletme, fabrika, imalathane vs. yerlerden numuneler alınarak laboratuvarımızda incelenmekte ve sonuçlar rapor halinde mekanda görünebilecek yere asılarak ilan edilmektedir.

Laboratuvarımızın dünya standartlarına uygun altyapı ve teknolojisi yenilenmiş modern tesislerde hizmet verebilmesi için yeni çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Yaptığımız analizler, uluslararası standart metotlara göre yapılmaktadır. Uluslararası kabul gören standart metotlarla yaptığımız analizlerin resmi ve özel kurumlarda kabul edilebilmesi amacıyla laboratuvarımızın akredite olması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

 

Tasarım ve Kodlama:
Maski Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - 2014 ©