Kurumsal Politikamız

Kurumsal Politikamız 

 1. Doğruluk, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ölçülebilirlik ilkelerini hayata geçiren, ekip ruhuna sahip bir yönetim anlayışı ile su ve kanalizasyon hizmetlerini etkin, kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz olarak sunmak,
 2. Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre bırakmak için atıkları azaltmak, geri dönüşüm oranını artırmak, doğal kaynakların kullanımını azaltmak,
 3. Objektif, erişilebilirlik, cevap verebilirlik prensipleri ile şikayetleri etkin bir şekilde ele alarak vatandaş memnuniyetini sağlamak,
 4. Sağlıklı çalışma ortamı oluşturup kaza risklerini en aza indirgemek ve çalışan memnuniyetini sağlamak,
 5. Yasal şartlar ve yönetim sistemleri şartları çerçevesinde gelişen teknolojiyi takip ederek sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamaktır.

Misyonumuz
Malatya il sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların kaliteli içme suyu, kanalizasyon ve atıksu hizmetlerini kesintisiz, etkin ve verimli şekilde yürütmektir.

Vizyonumuz
İçme suyu, kanalizasyon ve atıksu hizmetlerinin sunumunda sürdürülebilirliği esas alan, konusunda uzman kadrosu ile, insan odaklı hizmet anlayışına sahip alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

İlkelerimiz ve Değerlerimiz 

 1.   Hizmet sunumunda çevreye ve insana saygı esastır.
 2.   Yönetimde gelişme ve değişime açıklık önemlidir.
 3.   Eşitlik ve tarafsızlık bir gerekliliktir.
 4.   Katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı her alanda oluşturulmalıdır.
 5.   Kurumsal işleyişte etik değerlere bağlılık ve süreklilik esas alınır.
 6.   Kaynakların kullanımında hesap verilebilirlik ve şeffaflık sağlanmalıdır.
 7.   Faaliyetlerin sunulmasında ulaşılabilirlik ve etkinlik önemlidir.
 8.   Yönetim anlayışında güvenirlilik ve dürüstlük esas alınmalıdır. 

Copyrigt © 2017 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ® Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Metin KILINÇ